Компютрите в обучението

Интегриране и въвеждане на ИКТ в УВП

Да научим учениците да работят с компютър в рамките на учебните часове и да го използват като работен инструмент е една от целите, за които училището си поставя задачата да осигури необходимите ресурси, както технологични, така и човешки.

• Изграждане на сайта на училището.

• Използване на ИКТ чрез прилагане на иновационни методи и подходи в обучението.

Очаквани резултати: Повишаване професионалната квалификация на учителите, създаване на необходими условия за професионална реализация и израстване. Учениците, завършващи 58 ОУ, ще бъдат подготвени за успешна реализация в информационното общество като основна предпоставка за бъдещо професионално развитие.58. Основноучилище „Сергей Румянцев" е с традиции. То дава знания и възпитава децата от квартал „Орландовци" вече 100 години.

В учебния процес се използват всички новости в съвременното образование: Envision, IQ board LT , електронните учебници по различни дисциплини във всички етапи на обучение.

 computers1

В часовете с Енвижън учениците са главните действащи лица, защото важното е те да са тези, които мислят, те да са тези, които работяти те да са тези, които се мъчат да разрешават ситуации, да търсят отговори, да анализират.

computers2

Това е уникална софтуерна система, която позволява на целия клас да работи на един компютър и на общ екран с помощта на мишка за всеки ученик. Чрез Енвижън учителят ефективно ангажира абсолютно всички ученици в часа чрез разнообразни дейности и упражнения. Нито един ученик вече не е пасивен наблюдател на случващото се в класната с

computers3

computers4

computers5

computers6

computers7

 computers8

computers9

computers10

computers11

computers12

В обучението на учениците ефективно се използва мултифункционалното устройство IQ board LT, което превръща почти всяка плоска повърхност в интерактивна дъска.

computers13

Устройството прави уроците запомнящи се и ефективни, дава възможност да се работи върху традиционната бяла дъска.

computers14

computers15

computers16

computers17

Интерактивната дъска действа като компютърен екран – това позволява едновременното използване на електронните учебници в учебния процес.

computers18

Електронните учебници имат огромен потенциал за развитие на образованието. В сравнение с традиционните учебници те са по-евтини, по-лесни за обновяване, не обременяват учениците с носене на тежки раници, могат да отварят врати пред по-интерактивно, интересно и дори персонализирано обучение. Посрещат се с интерес от учениците.

computers19

В часовете по математика това се отразява много добре в колективната работа при обсъждане на решения, спестява време с използване на чертежи, таблици, графики и диаграми.

computers20

Учениците използват всяка минута рационално – наблюдават, сравняват и поправят при необходимост. На голям екран пред целия клас лесно се виждат закономерности и се стига до важни изводи от решените задачи.

computers21

Бъдещето на света върви с бързи стъпки към нови технологии, така че все повече хора с математически талант трябва да бъдат включени в такива дейности. Важно е да намерим областта, в която ученикът да се развива и да бъде щастлив.

computers22

Електронните учебници са създадени преди всичко, за да помагат на учениците, те са допълнителен ресурс към хартиения учебник, който може да бъде използван в учебните часове. Игровата форма на занимателните упражнения и увлекателните задачи в час е много ефективна за трайното усвояване на материала и затвърждаването му и поради тази причина ги използваме в часовете по български език и литература в нашето училище.

computers23

computers24

Електронните учебници са неделима част от часовете по този предмет в 5., 6. и 7. клас. Уроците в тях са обогатени с интерактивни ресурси - задачи, упражнения, илюстрации, тестове за проверка на знанията, музика, видеофилми, линкове и др. Благодарение на мултимедийните презентации учениците се запознават с биографиите на авторите, които изучават, с произведенията им, с интересни факти и събития от литературния живот у нас.

computers25

Целта на употребата на електронните учебници в часовете по български език и литература е да събудим интереса на учениците, да направим обучението по предмета достъпно за всеки ученик, да отговорим на съвремието, за да можем да дадем на децата увереността, че могат да се справят сами с материала.