Проект за извънкласни дейности “Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти“

“.Училището участва с 10  модула:

“Фолклорна работилница“-Камелия Каменова

„Нарисувай света около себе си“ с ръководител Венелина Керкенезова

“Творчеството на боичките“- ръководител Венелина Керкенезова“

“Баскетбол“ с ръководител Васил Петков 

 „Тенис на корт“ с ръководител Йовка Добрева

"Лека атлетика"  с ръководител Йовка Добрева

 „Музикален фолклор на Балканите“ – с ръководител Тодор Иванов 

„Театрално студио“  с ръководител Тереза Владимирова

“Образователни интернет игри и презентации“ с ръководител Красимира Илиева

„Градинарско студио“ с ръководител Бойка Величкова.

"Силата на аргументите" с ръководител Илиана-Сияна Измирлиева

"Математика в другите науки" с ръководител Юлия Иванова