Партньорско участие по проекти

  • Сдружение “Младежки алианс – Варна”
  • Асоциация “Човешки права – стъпка по стъпка”
  • Столична община
  • 137 СОУ “Ангел Кънчев”
  • 37 СОУ “Райна Княгиня”
  • 74 СОУ “Гоце Делчев”

 

Проект "Училище за всички"

Цели на проекта:

- Изпълнение на приоритетите в сферата на образователната интеграция на децата от малцинствените етнически общности, залегнали в стратегията на Столична община;

- Изграждане на способност у педагогическите екипи за по-ефективна работа в мултиетническа учебна среда.

По изпълнението на този проект група преподаватели от нашето училище завършиха успешно тримодулен курс на обучение.