С грижа за всеки ученик

 
Цели на проекта
 • Осигуряване на възможност за допълнително обучение на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал.
 • Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните му способности и интереси.
 • Стимулиране на прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето на децата с различни способности.
 

Национална програма “С грижа за всеки ученик”

 • Mодул 2“Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителни групи“-с ръководител :М. Симеонова
 • Модул 3“Осигуряване на допълнително обучение за повишаване на нивото за постиженията им по общообазователна програма“
 • Български език и литература за 3 клас-ръководител К.Илиева
 • Български език  и литература 6 клас с ръководител К.Георгиева
 • Mатематика-3 клас с ръководител К.Каменова
 • Mатематика 6 клас с ръководител Иванка Гигова
 • Mатематика 7 клас с ръководител Юлия Иванова
 • Български език и летература 5 клас с ръководител Сияна-Илияна Измирлиева.