“Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
 
 • Допълване на материално техническата база на училищата с компютърна и периферна техника и друг специализиран комуникационен и информационен хардуер;
 • Осигуряване на достъп на българските училища посредством контролен център до Пан-европейската  образователна и изследователска мрежа GEANT, както и до българското и международното интернет пространство
Постигнати резултати:
 •  
  В училището функционират два компютърни кабинета;
 • Всяка класна стая разполага със самостоятелна компютърна комфигурация;
 •  
  Фукционира мултимедиен кабинет;
 •  
  За всеки учител беше осигурен персонален преносим компютър;