Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

Модул:
“Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас”
 
 
По тази програма в училището функционират :
  •  
    Училищен стол
  • Училищна лавка
  •  
    Осигурена е всекидневно безплатна закуска и топла напитка за децата от подготвителния клас и за учениците от І – ІV клас