Национална програма “Училището – територия на учениците”

Проект – “Заедно ще успеем”

Цели на проекта:
 
 
  1. Закупуване /ушиване на национални костюми с цел премахване на дискриминацията и неравнопоставеността на децата в групата.
  2. Запазване, разпространение и съхранение на българския фолклор чрез аудио и видео записи.
  3. Трупане на богат концертен опит чрез участие в конкурси и фестивали в страната и чужбина.

Постигнати резултати

  •  
    •Ушити бяха национални костюми за децата от фолклорната група;
    •Беше закупена аудио система за нуждите на училището;
    •Доставени са аудио и видео записи с фолклорни музика и песни;