Занимания по интереси

Uncategorised

Article Count: 47

Новини

Article Count: 181

За училището

Article Count: 1

Проекти

Успешната работа по проекти осъществява привличането на средства за превръщането на 58. ОУ “Сергей Румянцев” в модерно и привлекателно място за обучение, възпитание и творчество на нашите деца.

Article Count: 7