Бюджет

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2014-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2015 г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2015-та г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2015-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2016 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2017 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2017 г. (1)

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2017 г. (2)

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2017 г. 

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2018 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2018-та г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2019-та г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2019-та г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2019-та г.

Отчет на бюджет за 4-то тримесечие на 2019

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2020 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2020г.

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2021 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2021г.

 Отчет на бюджета за II тримесечие на 2021г.

 Отчет на бюджета за III тримесечие на 2021г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2021г.

Бюджет на 58. ОУ "Сергей Румянцев" за 2022 г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2022г.

Отчет на бюджета за II тримесечие на 2022г.

Отчет на бюджета за III тримесечие на 2022г.

Отчет на бюджета за IV тримесечие на 2022г.

Отчет на бюджета за I тримесечие на 2023г.