За Нас

58. Основно училище „Сергей Румянцев" осигурява качествено образование и възможности за своите ученици от подготвителна група до 7. клас.

Екипът на училището се състои от високо мотивирани професионалисти, които създават благоприятна среда за учене и развитие на учениците си.

Поставяме учениците в центъра на обучението.

Мисията ни е да развиваме социално-емоционалните им компетентности и да възпитаме у тях добротворчество и гражданска активност.

Допълнителните възможности, които предлагаме са:

 1. Допълнителна подготовка по хореография за начален етап;
 2. Избираеми часове по разширена подготовка по английски език за I клас;
 3. Целодневно обучение на I - IV клас;
 4. Интегриране на информационните компютърни технологии в учебно-възпитателния процес.

       Групи по извънкласни дейности:

 • Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“
 • Футбол за момичета;
 • Волейбол;
 • Народни танци.
 • Занимания по интереси
 • Клуб „ Езикова лаборатория“;
 • Клуб „ Езикова лаборатория от А до Я“;
 • „Математика 1“ и „Математика 2“;
 • „Танцувай с мен“;
 • „Весела палитра“;
 • „Група по китара“.
 • Център за приобщаващо образование
 • Ресурсен учител
 • Логопед
 • Психолог
 • Логопедичен кабинет към държавния логопедичен център

Административни услуги, извършвани от 58. ОУ "С. Румянцев"